Het gebouw staat op het grondgebied Malle. Sommige spreken van de kunstnier in Zoersel maar in de volksmond is het hier Sint Teunis. Toen was het een een nieuw gebouw midden in de groene natuur, nu nog steeds tegen het bos aangeleund.

Op 16 mei 1977 werden de eerste 4 patiënten uit de streek behandeld die dan niet meer de afstand naar Sint Augustinus te Wilrijk of Leuven moesten maken. De medische ondersteuning werd verzorgd door 2 dokters van datzelfde Sint Augustinus.

Met 4 verpleegkundigen en 4 patiënten werd gestart in deze ultra moderne dialyseafdeling met 12 bedden en evenveel toestellen. Na een week was er als uitbreiding.

Met uitbreiding naar het huidige patiëntenbestand van meer dan 90 zijn stap voor stap de nodige aanpassingen aan het gebouw gebeurd: het aanwezige labo is met de komst van het nieuwe ziekenhuis omgebouwd tot een low care afdeling, de uitbreiding voor een bijkomende zaal in 2000 kon de capaciteit nog opvoeren en uiteindelijk start in mei 2006 een low care in Klina te Brasschaat.

Ook worden er een 4 tal patiënten met peritoniale-dialyse ondersteund en is er een erkenning voor thuisdialyse.
De gemiddelde leeftijd aan de kunstnier was in de beginperiode om en bij de 40 jaar maar is op dit ogenblik gemiddeld 78 jaar. Ongeveer 10% van de patiënten komt in aanmerking voor een transplantatie, wat over die 30 jaar op een totaal van 69 neerkomt, meestal in Leuven getransplanteerd, op enkele uitzonderingen na.

Met dank voor de uitleg aan Mia Geenens en Ria Raeymaekers respectievelijk hoofdverpleegkundige en adjunct-hoofdverpleegkundige van de kunstnier van het Sint Jozef ziekenhuis te Malle, Ria heeft de afdeling mee opgestart.

(Verhaal door Stan Willemse)

Dialaug VZW