Over 35 jaar Dialaug vzw

De stichtingsvergadering werd gehouden op 16 december 1978, maar de huidige bestuursraad besloot deze viering te laten doorgaan op 8 maart 2009, ook omdat de stichting officieel in het Belgisch Staatblad verscheen op 15 februari 1979.
Bij een jubileumviering past een woordje geschiedenis. Dialaug werd opgericht op initiatief van Jef Doens, kunstnierpatiënt en de 1ste voorzitter van Dialaug vzw.

In de statuten werd als doelstelling opgenomen:
– Begeleiden van, advies en informatie geven aan patiënten en hun familie.
– Bevorderen van de communicatie met en tussen dialysepatiënten en hun verwanten.

Dialaug wil via allerhande activiteiten mensen met elkaar in contact brengen. Soms groeien nieuwe vriendschappen waarin mensen steun en sterkte vinden. Goede medische zorg is immers niet altijd voldoende. We moeten ook met onze ziekte leren leven. Dat kan alleen maar met de hulp van anderen.

Bij het 10 jarig bestaan telde de vereniging 229 leden, 13 bestuurleden vergaderden maandelijks. Het lidgeld bedroeg toen 300BF. Dit alles hebben we kunnen lezen in oude tijdschriften, die Eric Devos, één van de medestichters, ons bezorgd heeft. Het eerste exemplaar van november 1979 noemde “Dialaug Krant 1” met logo.

Van 1981 en ’82 hebben we ook exemplaren met idem logo maar uitgegeven in een groter formaat met verantwoordelijke uitgever: Raymond Janssens (officieel Theo), deze was ook de voorzitter.
In 1983 wijzigt het logo naar de huidige stijl, met een gekleurd voorblad en logo over de volle pagina, en vanaf 1984 wordt de naam “Nieuwsbrief” gebruikt.
Van dan af is de naam “Nieuwsbrief” ongewijzigd gebleven.

In het Staatsblad van 27 februari 1986 lezen we dat de Heer August Hoefkens als voorzitter aangesteld werd, maar deze nam in 1987 ontslag waarna Eric Devos als waarnemend voorzitter de taken overnam.
Na het overlijden van de volgende voorzitter Jaak Van Hoof op 14 december 1992 , heeft bestuurslid Herman De Preter het voorzitterschap overgenomen en gedurende meer dan 10 j. Dialaug geleid. Herman is ons ontvallen op 5 oktober 2010.

Toen dan in 2002 André Ruymaekers tot het bestuur toetrad en in 2004 ondervoorzitter werd zette Herman een stapje opzij en gaf de “Nieuwsbrief” langzaam uit handen. In 2005 nam André de taak van voorzitter enthousiast over, maar door zijn ziekte en overlijden is zijn voorzitterschap voortijdig afgebroken begin 2007.
Tijdelijk heeft dan ondervoorzitter Paul De Strooper met secretaris – penning-meester Maria Vrints de activiteiten voortgezet met steun van het bestuur.
Bij de volgende jaarlijkse vergadering heeft Maria Vrints het voorzitterschap overgenomen met de nieuwe secretaris-penningmeester Stan Willemse en nu proberen zij met behulp van het bestuur de vereniging zo mogelijk uit te breiden, maar ook met de bedoeling de patiënten meer te betrekken in het verenigingsleven. Dat dit niet altijd tot een volledig succes heeft geleid is te wijten aan tal van factoren waar we hier niet verder willen over uitweiden. Door onze jaarlijkse patiëntenacties en activiteiten trachten we hieraan in de mate van onze mogelijkheden te verhelpen.

In 1978 starte de vereniging bescheiden maar breidde al vlug uit tot meer dan 200 leden, allen nierpatiënten en sympathisanten van het huidige Sint Augustinus, te Wilrijk, met low-care afdelingen te Berchem, Mortsel en Linkeroever en van de St. Jozefkliniek te St. Antonius-Malle met een low-care afdeling in Klina te Brasschaat! Momenteel worden er ook patiënten ingeschreven van het U.Z.A. te Edegem en van het auto-dialyse centrum van het Sint Vincentius ziekenhuis te Antwerpen.

Onze vereniging is ook medestichter van, en is nog steeds aangesloten bij de vzw FENIER gevestigd in Leuven. Deze vzw is de Federatie van Belgische Verenigingen voor Nierinsufficiënten (het vroegere F.B.V.N.)
Hiervan ontvangen al onze betalende leden het tijdschrift “Horizon”)

Tijdens haar 30 jarig bestaan zijn er in Dialaug, zoals in alle andere verenigingen, hoogten en laagten geweest. Een kleine vereniging als de onze heeft het moeilijk om de continuïteit te verzekeren. En doordat vele op latere leeftijd kennis maken met de nierdialyse krijgen we een groot verloop van aangesloten leden. Het staat wel als een paal boven water dat tijdens die 30 jaar, de gemotiveerde inzet van vele mensen er toe geleid heeft dat wij vandaag, naast de jaarlijkse activiteiten, deze viering aan al onze leden kunnen aanbieden.

Dialaug VZW