Gegevens van Dialaug vzw

Opgericht in 1978 en haar statuten gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 15 februari 1979 onder het identificatienummer 2070/79. Aanvaard op 13 mei 2004 als vzw in regel met de voorschriften van de nieuwe wet op verenigingen zonder winstoogmerk.
Nationaal nummer 419 167 781

Giften aan de vzw DIALAUG van minimum € 40 geven recht op een attest van belastingsvrijstelling. ( niet van toepassing op het ere-lidgeld).

Dialaug vzw is een vereniging van nierpatienten, niergetransplanteerden en vriendenkring van de regio Antwerpen: zij omvatten vooral de diensten ” Nefrologie” van het A.Z. St.- Cammillus-Augustinus te Wilrijk, van het A.Z. St.- Jozef te Malle en Klina te Brasschaat, van het ziekenhuis St.- Vincentius en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen te Edegem.

Postadres DIALAUG vzw
Wandelweg 15, 2980 Zoersel
Tel. 03 289 38 19

Secretariaat DIALAUG vzw
Wandelweg 15, 2980 Zoersel
Tel. 03 289 38 19

Maatschappelijke Zetel: Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE 69 220 023 400 678

Aangesloten bij de Federatie van Belgische Verenigingen voor Nierinsufficiënten: Fenier
Mercatorpad 13, 3000 Leuven

Dialaug VZW