Verhalen van hoop

Van en voor nierpatiënten

Uit in Temse

(Relaas van Dialauguitstap 2013, opgetekend door Guido Van den Sande) Zondag, 16 juni 2013 De bus van “ De STILLE KEMPEN “nadert Malle. Maria Vrints, de joviale, alom gekende en gewaardeerde voorzitster van Dialaug, neemt de micro en spreekt ons een laatste maal toe...

Lees meer

Kroniek van een diabetespatiënt

Mag ik mij even voorstellen: Van Snick Hugo, geboren te Merksem op 24/04/1953 en tot verleden jaar ( 1998) ongeveer 30 jaar patiënt van de in de volksmond genaamde suikerziekte. Ziehier mijn verhaal daarover, alsook van de lang verhoopte transplantatie van 2 belangrijke organen, nl één nier en één pancreas ofwel alvliesklier.

Lees meer

Hugo Van Snick zijn verhaal

Dit verhaal stond in het blad van UZA en verscheen ook in de Nieuwsbrief van december 2007. Hugo Van Snick (54) gaat al 9 jaar door het leven met een ruilnier en ruilpancreas. “Ik voel mij opnieuw een vrij mens” ‘Rond mijn vijftiende kreeg ik diabetes. Ik moest diëten...

Lees meer

35 jaar getransplanteerd

(Verschenen in Nieuwsbrief 2 van 2007) Voorwaar, een heuglijke gebeurtenis. Een van onze bestuurleden, Jos Vissers, viert op 21 April de 35ste verjaardag van zijn niertransplantatie. Wij beschikken niet over de nodige gegevens om te kunnen zeggen dat het hier om een...

Lees meer

Een verhaal als een ander

Bij een sollicitatie voor een nieuwe baan hoort in veel gevallen een medisch onderzoek, een resultaat hoor je als betrokkene zelden, of het moet negatief zijn, zo ook in mijn geval. Dertig jaar later heb ik de arbeidsdokter gevraagd wat toen die tijd de uitslag was...

Lees meer

Reisverslag van een dialysepatiënt in Turkije

Op 18 mei 2008 maakt Jules Van Giel een reis naar Turkije, hij was zo enthousiast dat we hem aangezet hebben een verslag hierover te geven. Waarvoor hartelijke dank. Ook aan zijn dochter Anny die ons dit verhaal bezorgd heeft.  "Ik ben nierdialysepatiënt sinds...

Lees meer

Le nouveau Sooi est arrivé

Vaste bezoekers van het dienstencentrum Molengeest hadden het direct gezien,die maandag de 16e februari,er was iets mis met die stoel aan het raam naast het biljart. Wat wisten ze niet direct te zeggen maar na enig denkwerk kwamen ze er toch uit. Natuurlijk,dat was de...

Lees meer

30 jaar Kunstnier Malle

Het gebouw staat op het grondgebied Malle. Sommige spreken van de kunstnier in Zoersel maar in de volksmond is het hier Sint Teunis. Toen was het een een nieuw gebouw midden in de groene natuur, nu nog steeds tegen het bos aangeleund.

Lees meer
Dialaug VZW