(Verschenen in Nieuwsbrief 2 van 2007)

Voorwaar, een heuglijke gebeurtenis. Een van onze bestuurleden, Jos Vissers, viert op 21 April de 35ste verjaardag van zijn niertransplantatie. Wij beschikken niet over de nodige gegevens om te kunnen zeggen dat het hier om een unicum gaat, maar zeker is dat we deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan.
In de zestiger jaren was Jos werkzaam in het bouwbedrijf en reeds in februari 1968 vertoonden zich de eerste verschijnselen die tot zijn nierinsufficiëntie aanleiding zouden geven.

De arbeid werd hem onmogelijk en in februari 1969 begon hij aan de dialyse bij Dr. Thomas in het Stuyvenbergziekenhuis te Antwerpen. Er waren toen vijf bedden voorzien voor dialysepatienten en de behandeling gebeurde twee maal per week, telkens voor een duur van acht uur !! Reken daarbij de toenmalige nog niet geavanceerde technieken en men kan begrijpen dat de problemen niet te onderschatten waren.

Door het niet voldoende functioneren van de fistels in de voorarm werd hij in Januari 1972 overgebracht naar Gent voor de plaatsing van een nieuwe fistel in de voet, die echter eveneens faalde. Begin April 1972 werd hij overgeplaatst naar het U.Z. St. Raphaël te Leuven alwaar men een nieuwe fistel in de hals wou aanbrengen. Deze ingreep werd echter niet uitgevoerd want op 21 April werd hij getransplanteerd onder de leiding van de professoren Gruwé en Michielsen. De ingreep verliep uitstekend en op 20 Mei 1972 werd Jos uit het ziekenhuis ontslagen.

In Mei 1973 hervatte hij zijn beroepsbezigheden. Maar getroffen door nog andere fysische problemen werd hij vervroegd op rust gesteld in 1987.

Niettegenstaande al deze moeilijkheden bleef Jos een optimistische en volhardende persoonlijkheid; iemand die alle obstakels met een bewonderenswaardige moed aanpakt. Momenteel is hij Secretaris van de KVG van Brecht en lid van de Raad van Beheer van Dialaug.

Helaas is Jos plotseling overleden op 24 november 2010, hij was meer dan 38 jaar getransplanteerd.

Dialaug VZW